Mimoun Karada

KAM-functionaris

Gouda Vuurvast Services maakt voor de toolboxmeetings gebruik van SparkedOn. Met korte, interactieve modules wordt nu continu aandacht besteed aan het thema ‘veiligheid’. Zodoende groeit het veiligheidsbewustzijn van de werknemers van de specialist in het leveren en installeren van vuurvaste materialen voor industriële productieprocessen.

“Hiermee vergroten we het veiligheidsbewustzijn”

Mimoun Karada

KAM-functionaris

“Met SparkedOn vergroten we het veiligheidsbewustzijn”

Tijdens toolboxmeetings worden de veiligheidsissues van het werk behandeld. Traditioneel worden daarvoor de benodigde papieren meegegeven aan de uitvoerder. Die bespreekt vervolgens op de locatie van de klant de aandachtspunten met de groep werknemers. Iedereen tekent de aanwezigheidslijst, voordat er gestart wordt met het werk.

Leren in 5 minuten
Dat is verleden tijd met een toolboxmeeting via SparkedOn, een digitale leeroplossing met interactieve modules van zo’n 5 minuten. Met veel beeld- en videomateriaal worden alle veiligheidsaspecten uitgelegd. Aan de hand van vragen wordt getoetst of iemand alles ook daadwerkelijk heeft begrepen.

“Toolboxmeetings zijn bedoeld om de veiligheid te bevorderen”, zegt Mimoun Karada van Gouda Vuurvast Services. “Alleen blijken ze in de praktijk soms meer ‘een moetje’ te zijn. Met SparkedOn veranderen we die houding. We vinden het namelijk belangrijk dat bij iedereen het veiligheidsbewustzijn nog groter wordt.”

Kennishiaten ontdekken
Karada is bij Gouda Vuurvast Services KAM-functionaris (Kwaliteit, Arbeid en Milieu) en was betrokken bij de implementatie van SparkedOn. “We ontdekken nu ook sneller kennishiaten. In veel modules zit een video, in plaats van dat iemand alles opleest. Daarna volgen een aantal vragen. Als ik zie dat een bepaalde vraag vaak verkeerd wordt beantwoord, kan ik daarop beter en sneller anticiperen.”

Gouda Vuurvast Services gebruikt SparkedOn ook om aan te tonen hoezeer zij met veiligheid bezig zijn. “Wij hebben te maken met de zwaarste veiligheidseisen”, zegt Karada. “We kunnen hiermee richting een auditor aantonen dat we heel het jaar aandacht besteden aan veiligheid. Iedere medewerker moet namelijk minimaal twee keer per maand een module afronden. Die staan los van de modules die voor een project gedaan worden.”

Maatwerk oplossing
SparkedOn heeft een open bibliotheek, met allemaal branche specifieke content die vrij te gebruiken is. Daarnaast is het mogelijk om een maatwerkoplossing te ontwikkelen. Voor dat laatste heeft Gouda Vuurvast Services gekozen. Karada: “Wij werken in besloten ruimtes, waarvoor specifieke regels geleden. Onze toolboxen zijn gedigitaliseerd en gecategoriseerd. Vervolgens hebben we journeys gemaakt die iedere werknemer aflegt. Die journeys bestaan uit meerdere, specifieke modules en zijn direct voor een halfjaar ingericht.”

Naast de interactieve en digitale toolboxmeetings ziet Karada voor de toekomst nog meer mogelijkheden met SparkedOn. “Wij leiden onze ovenbouwers zelf op, want daar is geen reguliere opleiding voor. Het is mogelijk om het theoretische deel van de opleiding met SparkedOn te doen, in plaats van dat we mensen een boek meegeven. Het zijn allemaal praktische mensen. Digitale, interactieve modules met veel beeld sluiten daar beter bij aan dan een boek. Bovendien zouden we dan ook beter inzicht hebben in hoe ver mensen in hun opleiding zijn en kunnen we door dat inzicht kennishiaten ontdekken, waarop we vervolgens kunnen inspelen.”